eğitim bizim için önemli...

Eğitim Sistemimiz

            Okulumuz, çağdaş eğitim kuramlarını benimseyen, öğrenci odaklı ve aktif öğrenmeye dayalı  bir eğitim sisteminin öncülüğünde  güçlü bir  kadroyla  eğitim vermektedir. Öğretmenlerimizin rehberliğinde, her ders için uygun öğrenme ortamları yaratılarak, öğrencilerin derse aktif olarak katılımları, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini  sağlamaktayız. Özellikle öğrencilerimiz    okulumuzun butik yapısı gereği, bireysel olarak çok fazla öğretmenleriyle çalışma imkanına sahiptirler.

Öğrencilerimize,  anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra, İngilizce ve ikinci yabancı dil de sosyal ve akademik yaşamlarında etkin olarak kullanabilecek düzeyde öğretmek, öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak güçlü ve olumlu yönlerinin ortaya çıkarılmasına önem vermekteyiz.

Yiğit  Okulları olarak; eğitim felsefemizi  Tam Öğrenme Modeli  ile kavram, bilgi, beceri, tutum, davranış kriterleri üzerine kurup, bilgiyi depolamak yerine, öğrenme sorumluluğunu öğrencilerin üstlenmesine olanak tanımaktayız. Bunun için sorgulayan, araştıran, analitik düşünme becerisine sahip, karşılaştığı problemleri bu beceriyle kolayca çözebilen bireylerin yetişmesine  rehberlik etmekteyiz. Buna bağlı olarak 1 ve 4. sınıflarda öğrenci merkezli eğitime işlerlik kazandıran "sorgulamaya dayalı eğitim" yapmaktayız. Sorgulama programındaki  üniteler, o şubede derse giren bütün öğretmenler tarafından ortak olarak hazırlanmaktadır.
Ayrıca öğrencilerimiz, bir yıl boyunca edindikleri birikimleri  hazırladıkları portfolyo dosyalarını,  annelerine ve babalarına sunmaktadırlar. Böylece kendi gelişimlerinin farkına varan öğrencilerimiz için , özgüvenlerinin gelişmesi yönünde önemli bir adım atılmış olur.

Ayrıca değerler eğitimi ile öğrencilerimizin toplumsal değerlerin kazanımını hedeflerken, sabah yaptığımız okuma saatleri ile de okuyan, düşünen  ve kendini geliştiren bireyler olmalarına önem veriyoruz.

 

YİĞİT OKULLARI © 2013
Yiğit Anaokulu   0216 526 35 03
Yiğit İlkokulu   0216 466 79 79
Yiğit Ortaokulu   0216 466 79 19