Eğitim bizim için önemli

Misyonumuz;

*Anayasamızın başlangıcında yer alan temel ilkelerine uygun

*Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda,

*Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında,

*Bütün öğrencilerimizin sevgi, saygı ve güven ortamında öğrenmelerini sağlamak,

*Özgür ve çağdaş, düşünebilen, gelişen teknolojiyi yakından takip eden, paylaşan ve uygulayabilen bireyler yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz;

*K-12 Türk Eğitim Sisteminde, anasınıfından 12. Sınıfa kadar bütünlülük ve devamlılık gösteren bir eğitim sistemidir.

*Özel Yiğit Eğitim Kurumu, bu programla, tüm sınıf düzeylerinde öğrencilere temel bilgi ve becerileri kazandırmak, farklı kültür ve bakış açılarını tanıtmayı gelecek hedefi olarak belirlemiştir.

*Yiğit Okullarında Öğrenci, Öğretmen, veli ve okul arasında tam bir bütünleşme ve iş bölümü sağlamak en önemli ilkelerimizdendir,

*Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, “Hayatta en Hakiki mürşit (Yol gösterici) ilimdir “ ilkesi, tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi ve eğitim kurumlarımızın yol göstericisi olacaktır ve kurumlarımızı bu ilke biçimlendirecektir.

*Anadolu liseleri ve Üniversite sınavlarında yüksek başarı hedeflerimiz arasındadır

*Bu bilinçle yetişen gençler sorumluluk sahibi ülke vatandaşı yetiştirme, vizyoner kimlik ve bilinçlenen öğrencilerle, akademik araştırma ve proje geliştirme becerileri kazanacak nesiller yetiştirecektir.

YİĞİT OKULLARI © 2013
Yiğit Anaokulu   0216 526 35 03
Yiğit İlkokulu   0216 466 79 79
Yiğit Ortaokulu   0216 466 79 19