Yabancı Dil Aktiviteleri


YİĞİT ANAOKULU- INTERNATIONAL EARLY YEARS

 

Yiğit Anaokulu 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı itibarıyla Oxford University Press ile işbirliği yaparak International Early Years isim hakkını kullanmaya ve Uluslararası İlk Yıllar Programını uygulamaya başlamıştır.

 

Uygulanacak program sınıflarımızda yabancı dil eğitiminde en yüksek kaliteyi hedefleyen standartlara ulaşmamızı sağlayacak ve yalnızca uluslararası programlar için hazırlanmış ders materyallerini içermektedir. Bu materyaller öğrencilerimizin İlkokula başlarken en iyi şekilde hazırlanmalarını ve tüm potansiyellerini kullanmalarını desteklemektedir. Oxford Yayınevi Uluslararası İlk Yıllar Programının yurtdışından gelen uzman eğitmen kadrosu,  yıl boyunca anaokulu Türkçe sınıf öğretmenlerimize ve anadili İngilizce olan sınıf öğretmenlerine (native teachers) seminerler verecektir.

Kurumumuza gelen uzman eğitimciler, öğretmen eğitimlerini gerçekleştirerek eğitim kalitesini arttıracak, hem de programı ve öğrencilerimizin gelişimini gözlemleyeceklerdir.

 

2+,3+ ve 4+ yaş gurubu öğrencilerimiz haftalık ders programı şeklinde İngilizce dersi görmektedirler .5+ yaş gurubu öğrencilerimiz (hazırlık sınıfları) tam zamanlı İngilizce eğitimi almaktadırlar. Anaokulu öğretmenleri ve anadili İngilizce olan sınıf öğretmenleri (native teachers) ile yapılan derslerde Oxford yayınevinin ders ve hikâye kitapları ile akıllı tahta uygulamaları da içeren interaktif ders materyalleri (Numicon- Oxford Matematik Seti- Beam Interactive Matematik Seti -Oxford) kullanılmaktadır.


 Uluslararası İlk Yıllar Programında (International Early Years)

 Hazırlık Sınıflarında İngilizce Sınıf Öğretmenleri Tarafından Yapılan Dersler:

 Language Arts (Dil Becerileri-9 saat), Science (Fen ve Doğa Bilimleri-2 saat), Math (Matematik-3 saat), Cooking (Yemek-2 saat), Watch Out (Güvenlik-2 saat), Arts and Crafts (Resim ve El Becerileri-2 saat), Movie Time (İngilizce Film-1 saat),

Readers (Uluslararası İlk Yıllar Programı için özel olarak alınan ve işlenen temalarla bağlantılı hikaye kitapları ile yapılan okuma saatleri- 2 saat), Drama (1 saat), Music (İngilizce çocuk şarkıları-1 saat)

Öğrencilerimiz sadece belirtilen ders sürelerinde İngilizce öğrenmeyecek, okulda bulundukları tüm zaman diliminde; yemekhane, bahçe, okul gezileri gibi anadili İngilizce olan sınıf öğretmenleri ile birlikte olacaklardır. Bu uygulama İngilizceyi bir ders olmaktan çıkarıp okulumuzun dili, öğrencilerimiz ile öğretmenlerimiz arasında iletişim için bir gereklilik haline getirecektir. Ezberlenen kalıplar yerine İngilizceyi eğlenerek, yaşayarak öğrenen öğrencilerimiz, yoğun İngilizce programı olan ilkokulumuza hazır olarak başlayacaklardır.

Yiğit Okulları olarak hedefimiz, hayattaki en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın eğitimi ve öğretim düzeyini,  Ulusal ve Uluslararası platformlarda en yüksek kalitede standartlarında ilerletmektir.

YİĞİT OKULLARI © 2013
Yiğit Anaokulu   0216 526 35 03
Yiğit İlkokulu   0216 466 79 79
Yiğit Ortaokulu   0216 466 79 19