Türkçe Eğitimi

Türkçe derslerinde verilen eğitimle öğrencilerimizin dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını anlayan; duygu, düşünce ve hayallerini anlatan; eleştirel ve yaratıcı düşünen bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. MEB tarafından belirlenen müfredat programı dâhilinde öğretim etkinliklerini düzenleyen, geliştiren ve uygulayan bölüm öğretmenlerimiz; aynı zamanda teknolojinin getirdiği yenilikleri sınıf ortamına aktararak öğrencilerimizin okulumuzdan estetik zevk kazanmış ve millî değerlere duyarlı bireyler olarak mezun olmalarını amaçlamaktadır.

Türkçe programı öncelikle öğrenciler okuma-yazma alışkanlığını kazandırmayı, Türkçe’yi güzel kullanabilmelerini hedefler.

Öğrencilere  Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş metinleri ve kitapları okutularak onların okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi, yorumlama gücünü yazma yeteneğiyle bütünleştirmeleri ve bu doğrultuda, onların tam anlamıyla okuryazar olarak yetiştirilmeleri amacını taşır.

Dilbilgisi ve yazım kuralları, okunan metinlerle bütünleştirilmiş bir program içerisinde öğrencilere sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerin anadillerini sözlü ve yazılı olarak doğru ve etkili bir biçimde kullanabilmeler, yazarlar hakkında da bilgi sahibi olmaları , farklı türlerden eserler okumaları ve türe özgü yazılar yazmaları programın hedefleri arasında yer almaktadır.

Bu çalışmaların yanı sıra 5. ve  6.  sınıflarda Sınav çalışmaları kapsamında konu tekrar testleri ve Sınav denemeleri uygulanmakta, dersler de Sınavları destekleyecek bir programla yürütülmekte, seviyeler birbirini takip edecek şekilde örtüştürülmektedir.

Yiğit Ortaokulu’nda Türkçe derslerinin işlenişinde, kazanımlara bağlı olarak, öğrenim hedeflerini somutlaştırma ve öğrencilerin öğrenmelerini daha kalıcı hale getirmek amacı ile materyaller kullanılır. Konu anlatımı ve alıştırmaları içeren kitapçıklar, kitap ve defter işlevini bir arada görür. Çalışma kâğıtları öğrencilere hedeflerin kavratılmasını ve pekiştirilmesini sağlar. Sınıf içi etkinlikler katılımcı öğrenme modeline göre düzenlenir. Yaratıcı drama, rol yapma, grup çalışması, istasyon çalışması, görsel materyal okuma (film, kısa film, reklam, klip, fotoğraf, resim, karikatür çözümleme), yaratıcı yazı çalışması, poster ve afiş çalışmaları, röportaj yapma bu bağlamda uygulanan bazı yöntem ve tekniklerdendir.

YİĞİT OKULLARI © 2013
Yiğit Anaokulu   0216 526 35 03
Yiğit İlkokulu   0216 466 79 79
Yiğit Ortaokulu   0216 466 79 19