Mayıs Ayı Değerimiz

Değerli  Velimiz

     Hayatımız meşakkatli, zor ve sarp yamaçlarla doludur. Doğal engeller, beklenmedik olaylar, çeşitli güçlükler , yaşadığımız sürece bizi fazlasıyla yorar ve yıpratırlar. Sabır, erişebileceğimize inandığımız bir hedefe varmak için, usulünce çalışıp çabalamak, geçirilmesi gereken süreyi  telaşsız ve sükunetle beklemektir

    Çin bambu ağacının yetişmesi, sabırlı olma konusunda güzel bir örnektir. Çinliler bu ağacı şöyle yetiştirir: Önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir.

    Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. Tohum  yeniden sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına filiz vermez. Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem tekrar edilerek bambu tohumu sulanır ve gübrelenir. Fakat inatçı tohum bu yılda da filiz vermez. Çinliler büyük bir sabırla besinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam ederler. Ve nihayet besinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye baslar ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır. Akla gelen ilk soru sudur : Çin bambu ağacı 27 metre boyuna altı hafta da mi Yoksa  beş yılda mı ulaşmıştır ? Bu sorunun cevabi tabii ki beş yıldır.

    Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi ağacın büyümesinden hatta var olmasından söz edebilir miydik?...

Bir basarinin şartları her zaman çok basittir.
Bir sure için çalısın,
Bir sure tahammül edin.
Her zaman inanın
Ve hiçbir zaman sabretmekten vazgeçmeyin...

   Sabır ile hem yaşantımızı hem de çevremizdeki insanlarla olan iletişimimizi sağlıklı bir şekilde devam ettirebiliriz. Yaşamımıza düzen vermeye çalışırken sabırlı davranmak o işte başarıya ulaşmanın gereğidir. Çocuklarımıza aşılayacağımız sabır şüphesiz ki model olma ile sağlanabilir. Çocuklarımızla konuşurken, görev verirken kendi görevlerimizi yerine getirme sabrımızı göz önünde bulundurmak onlarda bu davranışı kalıcı hale getirmeye yardımcı olacaktır.

Sabırlı nesiller yetiştirmek göstereceğimiz sabır ve gayret meyvelerini en güzel şekliyle verecektir.

‘Engüçlü iki savaşçı ;sabır ve zamandır.’Tolstoy

 

                                                                                                                       Okul  Değerler  Eğitimi Komisyonu

YİĞİT OKULLARI © 2013
Yiğit Anaokulu   0216 526 35 03
Yiğit İlkokulu   0216 466 79 79
Yiğit Ortaokulu   0216 466 79 19