Eğitim Sistemimiz

Anaokulunda öğrencilerimiz güne sabah kahvaltılarıyla başlarlar. Kahvaltı sonrası her grup kendine ait olan sınıfl arına çıkarlar. 60-72 ay grubu öğrencilerimiz ( 5 ve 6 yaş grubu ) yarım gün İngilizce, yarım gün Türkçe eğitim görürler. İngilizce sınıfı n da bulunan öğrenciler öğle yemeği sonrası Türkçe programa; Sabah Türkçe grubunda bulunan öğrencilerimiz ise öğleden sonra İngilizce programa geçiş yaparlar. Böylece İngilizce’yi hem yaşayarak hem de eğlenerek günlük yaşantılarının içine katmış olurlar.3 yaş öğrencilerimiz haftada 5 saat,  4-5 yaş öğrencilerimiz 9-10 saat arası yabancı dil eğitimi görmektedir. Akademik programlarının yanı sıra öğrencilerimizin farklı yeteneklerini de ortaya çıkarmak ve eğitime keyif katmak amacıyla branş dersler uygulanmaktadır. Branş derslerimiz öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Genel başlıklar altında, modern dans, yaratıcı drama, buz pateni, satranç, yüzme, hareket eğitimi, müzik, orff , görsel sanatlar gibi aktiviteler yer almaktadır. Hergün en az bir branş dersinin uygulandığı eğitim programımıza ek olarak, aylık eğitim programlarımızla bütünleşen, ünite konuları ile bağlantılı gezilerimiz, okul dışı aktivitelerimiz (her ay bir ti yatro oyunu izlemek) ve eğlenerek öğrenmek adına farklı parti lerimiz bulunmaktadır.Yiğit Eğitim Kurumları Anaokulu aşağıda belirtilen öğrenen profiline sahip uluslararası bireyler yetiştirmeyi amaçlar.


 • Sorgulayan,
 • Düşünen,
 • İlkeli,
 • Duyarlı,          
 • Dengeli,
 • Bilgili,
 • İletişim Kuran,
 • Açık Görüşlü,
 • Risk Alan,
 • Dönüşümlü Düşünen,
 • Araştıran
   


 

Değerler Eğitimi

 

Değerler toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır ve okul öncesi dönemde değerlere ilişkin ilk bilgiler kazanılır. Kaliteli bir okul öncesi eğitim programında akademik becerilerin yanında toplumsal değerlere de yer verilmelidir. Aileler ve okul öncesi eğitimcileri çocuklar için değerleri öğrenebilecekleri ilk modeller olacaklardır..Değerler anlatmakla veya tanımlamakla elde edilemezler. Doğrudan yaşanmalı, içselleştirilmeli ve onlara ilişkin duygularla verilmelidir. Değerler eğitiminin ön koşulu ise, çocuğa özgür iradesini kullanacak ortam hazırlamaktır.Değerler eğitimimizin hedefi, değerler oluşturmak ve değerlerini davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir.

 

 

 

Okul Öncesinde Etkili İletişim Eğitimi                                                                                                                          

 

İnsanlar arası iletişim kişilerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir süreçtir. Bu sürecin kaliteli olması bireyin yaşamındaki mutluluğun ve başarının temelini oluşturur. Erken çocukluk döneminde bu sürecin kaliteli başlaması için doğru ve sağlam bir temel atılması gerekmektedir.Okulöncesi dönemde “Etkili İletişim” tekniklerini öğrenmeye ve yaşamaya başlayan çocuk; Özgüvenli, empatik, sorumluluk alabilen, duygularını aktarabilen, problem çözebilen. sosyal çevresi zengin, saygılı, mutlu ve ne istediğini bilen bir birey olarak gelişecektir. Biz Yiğit Okullar’ı olarak eğitim sistemimizde etkili iletişim eğitimini ön planda tutuyoruz.


 

Veli Katılım

 

Biz Yiğit Okulları Anaokulu olarak;çocuklar kadar veli - okul ilişkisine de  önem vermekteyiz. Her hafta haftanın çocuğu programı ile çocuklarımızın özgüven kazanmasını, yeteneklerini ortaya çıkarmalarını, sorumluluk duygularını geliştirmelerini  ve liderlik yaparak grup yönetimini öğrenmelerini amaçlıyoruz.Bu eğitimle bağlantılı olarak haftanın ailesi programında çocuklarımız ebeveynleri ile belirledikleri bir etkinliği  okulda arkadaşları ile paylaşmaktadırlar.Ailelerimiz okula gelerek hem  çocuklarının arkadaşlarını ve ortamını tanımış hem de çocuğu ile kaliteli zaman geçirmiş olmaktadır.Bu etkinlik okul ve veli ilişkisini kuvvetlendirmekte ve velilerimiz ile ortak çalışmalarımızı zenginleştirmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

YİĞİT OKULLARI © 2013
Yiğit Anaokulu   0216 526 35 03
Yiğit İlkokulu   0216 466 79 79
Yiğit Ortaokulu   0216 466 79 19