Değerler Eğitimi

ÖZEL YİĞİT OKULLARINDA DEĞERLER EĞİTİMİ

 

Değerler eğitimi programı, öğrencilerin yaş düzeylerine göre, eğitim programı içinde yapılacak olan tüm etkinliklere, özel gün ve haftalara, gün içindeki sohbetlere ve sınıf içi çalışmalara entegre edilerek Psikolojik Danışman rehberliğinde öğrenilecektir. Amacımız; öğrencilerimize temel insani değerleri kazandırma, bu değerlere karşı duyarlılık geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca bu program ile çocuklarımıza toplumsal değerlerin kazandırılmasının yanı sıra yaratıcı düşünme, sebep-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme gibi becerilerde kazandırmayı hedefliyoruz.2012-2013 Eğitim-öğretim yılı sürecinde öğrencilerimizin;

  •       Şubat Ayı- Nezaket ve Görgü Kuralları
  •       Mart-Nisan Ayları- Vatan Sevgisi
  •       Mayıs-Haziran Ayları- Sabır değerleri kapsamında proje çalışmalarına katılımları sağlanacaktır.

 

Değerler eğitimi programı ile gerçekleştireceğimiz davranış değişikliklerinin sınıf içi ve dışındaki olumsuz davranışlarda azalma sağlayacağı araştırmalar ile desteklenmektedir. Bu bağlamda Değerler Eğitimi Uygulamaları olumsuz davranışlar ortaya çıkmadan önlem almayı amaçlamaktadır.

 

YİĞİT OKULLARI © 2013
Yiğit Anaokulu   0216 526 35 03
Yiğit İlkokulu   0216 466 79 79
Yiğit Ortaokulu   0216 466 79 19