Psikoloğumuzdan

Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü

Psikolojik Danışma ve Rehberlik; bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çevresiyle uyum içerisinde olması, kendini gerçekleştirmesi için bireye sağlanan yardım hizmetlerinin tümüdür.
PDR çalışmalarının temelinde ‘Gelişimsel Rehberlik Anlayışı’  hakimdir. Gelişimsel Rehberlik, sorun yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği kapsayan, bireyin gelişimini etkileyen tüm eğitim - öğretim çalışmalarını kapsamaktadır. 

Yiğit Okulları Anaokulları’nda yürütülen Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin amacı, öğrencilerimizin anaokulundan üniversiteye kadar uzanan eğitim-öğretim sürecinde, psikolojik açıdan sağlıklı, kendisiyle ilgili farkındalık kazanmış, özgüveni olan, doğru seçimler yapabilen, doğru kararlar alabilen, sorun çözme ve kişilerarası iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, yaratıcı ve üretken bir kişilik gelişimi göstererek, kendini gerçekleştiren bireyler olabilmelerini sağlamaktır.

Okul öncesi dönemde öğrencilerin doğru bir eğitim metoduyla fiziksel, bilişsel, duygusal-sosyal, dil gelişimi ve özbakım becerilerinin takip edilmesi, ilköğretim için gerekli olan bazı temel becerilerin kazandırılması, okula ve eğitime karşı olumlu duygular edinerek okula uyumunun sağlanması amacıyla öğrenciye, veliye ve öğretmenlere yönelik çalışmalar yapılır.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1. Bireysel / Grup Psikolojik Danışma ve Rehberlik
2. Eğitsel Rehberlik
3. Sınıf Rehberliği

 

BİREYSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlarla ilgili yapılan çalışmalardır. Bireysel rehberlik çalışmaları, öğrencilerin kişisel gelişimlerinin yanı sıra, kendi öğrenimlerini de planlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olacak etkinlikleri içerir.

Bireysel rehberlik hizmetlerinin verilmesinde; bireyi tanıma, bilgi verme ve izleme stratejileri kullanılır. Bu çalışmalar kapsamında sadece sorun yaşanan alanlarda çözüme yönelik çalışmalar değil; öğrencilerin güçlü alanları da desteklenerek, kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhsal olarak sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar da planlanır.  Öğrencileri daha yakından tanımak ve onlara etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için çeşitli ölçek, test ve envanterler uygulanır. Bireysel rehberlik çalışmaları; oryantasyon, öğrenci tanıma, okul olgunluğu, öğrenci-öğretmen-veli ile bireysel görüşmeler, dikkat çalışmaları gibi konuları içermektedir.

GRUP REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öğrencilere yönelik grup çalışmaları, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’ nün belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir.
Bu çalışmalar; akran yardımı, sosyal beceri, öfke kontrolü, problem çözme becerisi gibi konuları içerir.

Velilere ve öğretmenlere yönelik grup çalışmaları, onların ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konular çerçevesinde küçük gruplarla gerçekleştirilen paylaşım toplantıları şeklinde gerçekleştirilir.

 Değerler Eğitimi: Her ay belirlenmiş olan Değerler Eğitimi konusu (saygı, dürüstlük, paylaşma vb) anaokulu  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü  tarafından tüm ay boyunca çeşitli etkinliklerle desteklenir. Bu şekilde çocukların sosyal hayat için gerekli olan değer yargılarını içselleştirmeleri sağlanır.

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1. Bireysel / Grup Psikolojik Danışma ve Rehberlik
2. Veli Eğitim Seminerleri

 

 

YİĞİT OKULLARI © 2013
Yiğit Anaokulu   0216 526 35 03
Yiğit İlkokulu   0216 466 79 79
Yiğit Ortaokulu   0216 466 79 19