Mutlu Çocuk Başarılı Çocuktur, Başarılı Çocuksa...

Yiğit Okulları'na adım atan her çocuk kendini özel ve değerli hissedeceği koşulsuz sevgiyi her an hissedeceği bir kapıdan içeri girer.

Okul öncesi eğitim ve öğretim programı her öğrencinin farklı geçmişini göz önünde bulundurmakta onun kişiliği ve gereksinimlerini yetenek ve kabiliyetleri üzerinde yoğunlaşmakta, özellikle de Her Çocuğun bir diğerinden farklı özelliklere sahip özel bir birey olduğunu düşünerek yönlendirilmektedir.

Eğitim ve öğretim programı öğrencinin var olan ilgi alanları, gereksinimleri, kuvvetli yönlerinden başlamakta, onları öğrenmelerinin ve seçimlerinin sorumluluklarını almaya yönlendirmektedir. Değişik kabiliyet, gelişim ve öğrenme yöntemleri beklenmekte, kabul edilmekte ve uygun öğrenme etkinlikleri oluşturmada göz önünde bulundurulmaktadır. Bu yaklaşımın çerçevesini dil, matematik, hareket, müzik, sanat, fen ve doğa, el becerileri ve en önemlisi sosyal gelişim hedeflerini her yaş grubu için farklı seviyelerde içeren yazılı müfredat programımız oluşturmaktadır.Akademik programlarının yanı sıra çocuklarımızın farklı yeteneklerini de ortaya çıkarmak ve eğitime keyif katmak amacıyla branş dersler uygulanmaktadır. Branş derslerimiz çocuklarımızın yaş ve gelişim düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Genel başlıklar altında, modern dans, yaratıcı drama, buz pateni, satranç, yoga, yüzme, hareket eğitimi, müzik,-orff, görsel sanatlar gibi aktiviteler yer almaktadır.. Her gün en az bir branş dersinin uygulandığı eğitim programımıza ek olarak, aylık eğitim programlarımızla bütünleşen, ünite konuları ile bağlantılı gezilerimiz, okul dışı aktivitelerimiz(her ay bir tiyatro oyunu izlemek) ve eğlenerek öğrenmek adına farklı partilerimiz bulunmaktadır. Yiğit Eğitim Kurumları Anaokulu aşağıda belirtilen öğrenen profiline sahip uluslararası bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

YİĞİT OKULLARI © 2013
Yiğit Anaokulu   0216 526 35 03
Yiğit İlkokulu   0216 466 79 79
Yiğit Ortaokulu   0216 466 79 19