Oyunda Bir Eğitim

Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözebilen, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Rehberlik hizmetlerinde sadece öğrenciyle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletişim ağı kurulur.

 

Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalarımız                 

 

Tanıma çalışmaları;
Öğrencilerimizi tanımaya ve anlamaya yönelik çalışmalarımız henüz kayıt aşamasında başlar. Her sınıf seviyesi için farklı yapılandırılmış bu çalışmaların amacı öğrencilerin psikomotor, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarında güçlü oldukları ve desteklenmesi gereken yönlerinin belirlenmesidir. Bu çalışmamız öğrencinin tanınması ve doğru yönlendirilmesinde önemli ipuçları verir. Öğrenci ile yapılan görüşme sonucunda anne-baba da bilgilendirilir.

 

Oryantasyon çalışmaları;
Yeni girilen ortama uyum sağlama, desteklenmesi gereken bir süreçtir. Öğrencilerin kendi potansiyellerini sergileyebilmeleri için, öncelikle bulundukları ortama uyum sağlamaları gerekmektedir. Yaş özelliklerine uygun olarak oryantasyon çalışmaları gerçekleştirilir. Uyum konusunda aile ile iletişim ve işbirliği süreklidir. Yıl boyunca ihtiyaç duyulan her durumda da bu destek sürer.

 

Gözlem, test ve envanter uygulamaları;
Öğrenciyi tanımak, doğru yönlendirmek ve kendisini fark etmesini sağlamak amacıyla yaş ve sınıf düzeylerine uygun çeşitli test ve envanter uygulamaları ve öğrenci gözlemleri gerçekleştirilir. Uygulamaların sonuçları ile ilgili öğrenciye ve aileye bilgi verilir. Çeşitli öneriler sunulur. Böylece ailenin de çocuklarını doğru yönlendirmeleri için destek olunur.

 

Bireysel destek çalışmaları;
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmaları tüm öğrencilere yöneliktir. Her bir öğrencinin duygusal, sosyal ve bilişsel süreçlerinin takibi gerçekleştirilir ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel destek çalışmaları yürütülür, öğretmen ve aile bilgilendirmesi ile süreç devam eder.

 

Grup çalışmaları;
Öğrencilerimizle düşünme becerileri eğitimi, değerler eğitimi, dikkat geliştirme çalışmaları, sosyal beceri eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

 

 

 

 

 


Velilerimize Yönelik Çalışmalarımız

 

  • Bireysel görüşmeler;
    Öğrencilerimizin gelişimleri hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmak ve velilerimize destekleyici yönlendirmeler yapmak amacıyla bireysel veli görüşmeleri gerçekleştirilir.

 

  • Seminerler;
    Öğrencilerimizin gelişimleri ile ilgili çeşitli alanlarda bilgilendirici seminerler verilir (Anne-Baba tutumları, Davranış Sorunları, Yaş Gelişim Özellikleri vb.)

 

  • Rehberlik Bülteni
    Farklı konularda (Yaş Gelişim Özellikleri, Anne- Baba Tutumları, Çocuk ve Korku gibi) belirli aralıklarla ailelere yazılı metinler iletilir. 

YİĞİT OKULLARI © 2013
Yiğit Anaokulu   0216 526 35 03
Yiğit İlkokulu   0216 466 79 79
Yiğit Ortaokulu   0216 466 79 19