Matematik Eğitimi

Bilim ve teknolojideki ilerlemelere koşut olarak, Matematik eğitiminin  de bu gelişmelere uyum sağlaması gerekmektedir. Bu değişimlere paralel olarak, geleneksel algıdan uzak bir metodolojiyle Matematik yapmanın ve  bu disiplini araç olarak kullanmanın yöntem ve teknikleri sürekli değişmektedir. Evrensel bir dil olan Matematik  disiplinini, doğada varolan yaşayan yönü ile örtüştürerek, eleştirel düşünmeyi geliştiren yöntemlerle,  Matematik dersinin  daha iyi algılanmasını  sağlamak adına  farklı zeka yetilerini geliştirmeye yönelik görsel aktivitelerle zenginleştirilmiş, analitik düşünmeyi ve yaratıcılığı geliştiren eğitim öğretim tekniklerini kullanmak, Yiğit Okullarının Matematik  Eğitimi ile ilgili koyduğu birincil hedeftir. Yiğit Okulları, araştıran ve sorgulayan, problem çözümleriyle ilgili stratejiler geliştiren ve bunları yaşamla bütünleştirme becerisine sahip  bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Matematik  dersinin  içeriği  gereği  akıl  yürütmeyi  gerektirmesi  ve  soyut düşünmeye  dayalı   olması, onun  öğrenci  tarafından  içselleştirilmesini  güçleştirebilir. Bu bağlamda,  zenginleştirilmiş uygulamalar kullanmak, gerekli tüm teknolojik donanımlardan faydalanmak dersin   amacına  ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Geleneksel yöntemlere  kavratılmaya çalışılan Matematik konularının,  çok uyaranların olduğu günümüz  ortamında,  çeşitli görsel araçlarla kavratılması, sınıf içi uygulamalarla öğrencilere eğlenceli,  kavramsal ve beceri odaklı öğrenme olanaklarının sunulması  yine Yiğit Okulları’nın Matematik Eğitimi ile ilgili koyduğu hedefler arasındadır. Okulumuzda Mathematica dilinde yazılmış  olan ve 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için özel hazırlanmış interaktif bir program kullanılacaktır. Matletik programı sınıf içinde kullanılacağı gibi, web sitemizle uyumlandırıldığı  için öğrencilerimiz ödevlerini yaparken ve sınavlara hazırlanırken de bu programdan yararlanabilecektirler.Matletik için tıklayınız.

YİĞİT OKULLARI © 2013
Yiğit Anaokulu   0216 526 35 03
Yiğit İlkokulu   0216 466 79 79
Yiğit Ortaokulu   0216 466 79 19